Merkidentiteit

Een merkidentiteit heeft een duidelijk doel: jouw organisatie verder brengen. Door vanuit een krachtige positionering adoptie en groei te versnellen. Door helderheid aan te brengen in wat je wél doet, en wat níet. En door je diensten en producten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Hoe je als
merk gezien wordt komt voort uit het verhaal dat je vertelt over je organisatie. De visie die je hebt. De waarden die je nastreeft. De producten en diensten die je biedt. Hoe je mensen helpt positieve verandering te bewerkstelligen als resultaat hiervan.

Doe je dit goed, dan raak je je doelgroep in hoofd én hart. Hieronder lees je in stappen hoe een krachtige merkidentiteit tot stand komt.

1. Benoem je waarde propositie
Wanneer jouw aanbod richting je doelgroep - de afnemers van je product of dienst - inhaakt op hun persoonlijk behoeftes, wensen en verlangens, zal je jouw merk makkelijker onder de aandacht bij hen krijgen en sneller tot klant kunnen converteren.

Dit bereik je door het invullen van een Value Proposition Canvas. Hiermee krijg je scherp zicht op welke problemen je voor mensen oplost, en welke onbenutte kansen nog voor het oprapen liggen. Een goed uitgewerkte waarde propositie geeft voeding aan je business model én aan je merk identiteit en communicatie strategie.
2. Vind je merk-DNA
Zodra je scherp in beeld hebt waarom je doet wat je doet kun je sneller beslissen wat je wel en niet nodig hebt. Het merk-DNA is een samenvatting van je drijfveren en gedrag tot merkwaarden die je terug wil zien in al je uitingen. Het brengt eenheid en efficiëntie in je middelen, en maakt de kracht van wat je doet makkelijker overdraagbaar aan het publiek.

Kijk naar je organisatie als geheel
Je merk DNA vertaalt zich naar je product, het gedrag van jouw organisatie en de toon van je communicatie. Wanneer je visuele identiteit hier volledig op aansluit straal je als merk eenheid, kracht, en vertrouwen uit.

Door voor ieder kwadrant (Product, Gedrag, Communicatie & Visuele identiteit) te benoemen hoe je merk-DNA zich hierin terug laat zien, krijg je een rijk en genuanceerd beeld van je organisatie als geheel.
3. Inzicht in je doelgroep
Een doelgroep is nooit unaniem in wat ze denken, in wat ze zeggen en in wat ze nodig hebben. Wanneer je weet wat de problemen en behoeftes zijn van jouw gebruikers of klanten, kunnen we kracht zetten op passende boodschappen en oplossingen. Dan is het raak schieten in hoofd en hart.
4. Visuele identiteit: Maak je waarde zichtbaar
De vorm waarin je je doelgroep aanspreekt, moet een onderschrijving zijn van wat je doet en waar je voor staat. Het logo of beeldmerk is daarvan de sterkste visuele samenvatting. Samen met een rake tone-of-voice, fotografie, een levendig en functioneel kleurenpalet geeft het je merk zichtbaarheid en onderscheid. Een sterk merk krijgt de aandacht die het verdient.

Het proces om tot een logo en merk stijl te komen kun je stap voor stap en onderzoeksmatig doorlopen, maar het kan ook compact en snel. De aanpak is afhankelijk van de complexiteit van wat je doet en wilt overbrengen, en het aantal stakeholders dat je wilt laten meebeslissen.

Airsolid werkt de beste strategie graag samen met je uit, zodat je grip houdt op de tijd en het budget waarbinnen je je doelen wilt bereiken.
Meer informatie?
Bel Airsolid oprichter Dirkjan Brummelman +31 6 28 78 45 50
of mail naar letsmake@airsolid.nl